Feeds:
Bài viết
Bình luận

ĐỀ VẬT LÝ THI1 THPT -2017

[

link danh sách điểm tạm tính :
https://drive.google.com/file/d/0BzAwY_I9mNqWZ1RpM2RhNU1iM1k/view?usp=sharing

video cài đặt hđh trên hyper v được cấp tài nguyên

video 01: Cài đặt server2012 trên vmware

video02:Nâng cấp domain cho server2012

video 03:Cài DNS trên server202

video 04:Dịch vụ dns trên server 2013

video 05.Cài đặt và tạo máy ảo Hyper-v windows server 2012

video06.Add Host Hyper-V to SCVMM

video 07.Cấu hình Web Server trên windows 2012

 

Hướng dẫn cài đặt HYPER-V trên VMware Workstation

Trong ngày hôm nay tôi sẽ nói về làm thế nào để cài đặt Hyper-V Role của Windows Server 2012 trên VMware Workstation 10. Dành cho việc học tập và thử nghiệm hệ thống.

vmware

  1. Trước tiên cài đặt đầy đủ Window Server 2012 R2 lên trên VMware Workstation 10.
  2. Tắt máy, tùy chỉnh lại lựa chọn của Processor như sau:
  3. Tìm đến thư mục cài đặt máy ảo. Chỉnh sửa files .vmx . Thêm vào cuối những thông số như sau:
    hypervisor.cpuid.v0 = “FALSE”
    mce.enable = “TRUE”
    vhv.enable = “TRUE”

vmware2

  1.  Bước cuối cùng bật máy ảo và cài đăt Hyper-V Role.

 

tài liệu chia sẻ hk 2 2016-2017

điện toán đám mây

https://drive.google.com/open?id=0BxcIpK4_1DTzbHZORlR1OEFpd00

tài liệu bổ sung